Kiểm soát vé tự động cho khu vui chơi giải trí
Hệ thống kiểm soát vé tự động người đi bộ ứng dụng công nghệ cao thông minh đem lại nguồn thu lớn ch [...]
Cổng xoay Tripod - cổng swing kiểm soát ra vào tự động cho trường học
Theo như tình trạng xã hội hiện nay vấn đề về an ninh trường học cũng đang được quan tâm rất nhiều t [...]
Cửa phân làn giải pháp kiểm soát ra vào tự động cho người đi bộ
Sự tích hợp của kiểm soát an ninh truyền thống và kiểm soát an ninh điện tử công nghệ tạo lên một gi [...]
Giới thiệu cổng từ RFID đọc đếm xưởng giặt là đầu tiên tại việt Nam

Cổng từ đọc đếm quần áo có khả năng đọc đếm chính xác tới 100% tất cả [...]