Lắp đặt cổng phân làn cho nhà máy KH Vatec KCN Quế Võ 1 Bắc Ninh 
Idworld là nhà phân phối các thương hiệu cổng xoay an ninh có thương hiệu nổi tiếng như UNIQSCAN, FU [...]