Lắp đặt hệ thống chấm công khuôn mặt tại Xi Măng Quảng Ninh
Lắp đặt hệ thống chấm công khuôn mặt tại Xi Măng Quảng Ninh [...]
Lắp đặt Swing barrier kiểm soát ra vào tại Kangyin Electronic Technology
Lắp đặt Swing barrier kiểm soát ra vào tại Kangyin Electronic Technology Hà Nam [...]
Cung cấp hệ thống cổng tripod cho BIZTECH
Cung cấp hệ thống cổng tripod cho BIZTECH [...]
Lắp đặt hệ thống kiểm soát xuất ăn cho công ty GSK
Lắp đặt hệ thống kiểm soát xuất ăn cho công ty GSK [...]
Lắp đặt kiểm soát cửa ra vào cho khách sạn Daewoo
Lắp đặt kiểm soát cửa ra vào cho khách sạn Daewoo [...]
Lắp đặt hệ thống kiểm soát an ninh cho hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO
Lắp đặt hệ thống kiểm soát an ninh cho hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO [...]
Lắp đặt cổng swing barrier cho công ty TNHH xây dựng cơ điện hoa hồng
Lắp đặt cổng swing barrier cho công ty TNHH xây dựng cơ điện hoa hồng [...]
Lắp đặt hệ thống Barrier cho Tổng công ty đầu tư Hà Thanh - Thanh Hóa
Lắp đặt Barrier cho hệ thống nhà máy công ty Hà Thanh - CTCP Thanh Hóa [...]
Lắp đặt hệ thống an ninh cho Công ty Hanatec Việt Nam
Lắp đặt hệ thống an ninh cho Công ty Hanatec Việt Nam [...]
Dự án Lắp đặt hệ thống kiểm soát XRAY 6550A kết hợp cổng dò kim loại và Tripod tại nhà máy Hanyang
Công ty hanYang là nhà máy sản suất thiết bị điện tử, với yêu cầu khắt khe của Tập Đoàn, công ty yêu [...]