Cung cấp giải pháp bán vé tự động bằng QRcode tại Cáp Treo Đà Lạt
Cung cấp giải pháp bán vé tự động bằng QRcode tại Cáp Treo Đà Lạt [...]
Lắp đặt hệ thống đo tĩnh điện ESD KANGPING TECHNOLOGY Bình Dương
Lắp đặt hệ thống đo tĩnh điện ESD KANGPING TECHNOLOGY Bình Dương [...]
Lắp đặt hệ thống kiểm soát xe cho công viên Vĩnh Hằng - Đắc Lăk
Lắp đặt hệ thống kiểm soát xe cho công viên Vĩnh Hằng - Đắc Lăk [...]
Lắp đặt đo tĩnh điện cho nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Khai Quang
Lắp đặt đo tĩnh điện cho nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Khai Quang [...]
Lắp đặt hệ thống kiểm soát khuông mặt cho trường đại học CMC
Lắp đặt hệ thống kiểm soát khuông mặt cho trường đại học CMC [...]
Flap Barrier kiểm soát ra vào Than Vàng Danh - Quảng Ninh
Flap Barrier kiểm soát ra vào Than Vàng Danh - Quảng Ninh [...]
Lắp đặt kiểm soát nhận diện khuôn mặt cho UBND Huyện Nhậm Nùn
Lắp đặt kiểm soát nhận diện khuôn mặt cho UBND Huyện Nhậm Nùn [...]
Lắp đặt hệ thống kiểm soát vé tự động tại Đường Hầm Điêu Khắc Đà Lạt
Lắp đặt hệ thống kiểm soát vé tự động tại Đường Hầm Điêu Khắc Đà Lạt [...]
Lắp đặt hệ thống cổng dò kim loại cho INDO TRẦN
Lắp đặt hệ thống cổng dò kim loại cho INDO TRẦN [...]
Lắp đặt hệ thống kiểm soát vé tự động cho bể bơi bốn mùa Cầu Giấy Hà Nội
Lắp đặt hệ thống kiểm soát vé tự động cho bể bơi bốn mùa Cầu Giấy Hà Nội [...]