Lắp đặt hệ thống kiểm soát khuông mặt cho trường đại học CMC
Lắp đặt hệ thống kiểm soát khuông mặt cho trường đại học CMC [...]
Flap Barrier kiểm soát ra vào Than Vàng Danh - Quảng Ninh
Flap Barrier kiểm soát ra vào Than Vàng Danh - Quảng Ninh [...]
Lắp đặt kiểm soát nhận diện khuôn mặt cho UBND Huyện Nhậm Nùn
Lắp đặt kiểm soát nhận diện khuôn mặt cho UBND Huyện Nhậm Nùn [...]
Lắp đặt hệ thống kiểm soát vé tự động tại Đường Hầm Điêu Khắc Đà Lạt
Lắp đặt hệ thống kiểm soát vé tự động tại Đường Hầm Điêu Khắc Đà Lạt [...]
Lắp đặt hệ thống cổng dò kim loại cho INDO TRẦN
Lắp đặt hệ thống cổng dò kim loại cho INDO TRẦN [...]
Lắp đặt hệ thống kiểm soát vé tự động cho bể bơi bốn mùa Cầu Giấy Hà Nội
Lắp đặt hệ thống kiểm soát vé tự động cho bể bơi bốn mùa Cầu Giấy Hà Nội [...]
Lắp đặt hệ thống kiểm soát vé tại Đảo Trí Nguyên Nha Trang
Lắp đặt hệ thống kiểm soát vé tại Đảo Trí Nguyên Nha Trang [...]
Lắp đặt hệ thống kiểm soát vé tự động cho khu tổ hợp vui chơi tại Bạc Liêu
Lắp đặt hệ thống kiểm soát vé liên hoàn cho khu vui chơi tại Bạc Liêu [...]
Lắp đặt hệ thống XRay - cổng dò kim loại cho SG Bắc Ninh
Lắp đặt hệ thống XRay - cổng dò kim loại cho LG Bắc Ninh [...]
Lắp đặt kiểm soát vé tự động cho Đôi Dép Tea Resort Prenn
Lắp đặt kiểm soát vé tự động cho Đôi Dép Tea Resort Prenn [...]