Cổng soát vé QRCode kiểm soát vào ra khu vui chơi trẻ em Lotte Tây Hồ
Cổng soát vé quét mã QR - kiểm soát ra vào tích hợp với hệ thống POS khu vui chơi trẻ em tại Lotte T [...]
Cung cấp hệ thống điểm danh kiểm soát học sinh bằng khuôn mặt tại Trường Brighton College Vietnam
Cung cấp hệ thống điểm danh kiểm soát học sinh bằng khuôn mặt tại Trường Brighton College Vietnam [...]
Lắp đặt hệ thống cổng tripod ESD tại khu công nghiệp Bá Thiện Vĩnh Phúc
Lắp đặt hệ thống cổng tripod ESD tại khu công nghiệp Bá Thiện Vĩnh Phúc [...]
Lắp đặt cổng dò kim loại - tripod tại công ty TNHH in điện tử Minh Đức
Lắp đặt cổng dò kim loại - tripod tại công ty TNHH in điện tử Minh Đức [...]
Lắp đặt hệ thống chấm công cho Lock & Lock tại 3 tỉnh
Lắp đặt hệ thống chấm công cho Lock & Lock tại 3 tỉnh [...]
Lắp đặt hệ thống kiểm soát bể bơi The Manor Central Park - Hà Nội
Lắp đặt hệ thống kiểm soát bể bơi The Manor Central Park - Hà Nội [...]
Lắp đặt hệ thống bán vé QR Code tại Khu du lịch Long Điền Sơn Tây Ninh
Lắp đặt hệ thống bán vé QR Code tại Khu du lịch Long Điền Sơn Tây Ninh [...]
Lắp đặt hệ thống barrier kiểm soát tại Núi Ngăm Nam Định
Lắp đặt hệ thống barrier kiểm soát tại Núi Ngăm Nam Định [...]
Cung cấp giải pháp bán vé tự động bằng QRcode tại Cáp Treo Đà Lạt
Cung cấp giải pháp bán vé tự động bằng QRcode tại Cáp Treo Đà Lạt [...]
Lắp đặt hệ thống đo tĩnh điện ESD KANGPING TECHNOLOGY Bình Dương
Lắp đặt hệ thống đo tĩnh điện ESD KANGPING TECHNOLOGY Bình Dương [...]