Lắp đặt hệ thống kiểm soát vé tự động cho khu tổ hợp vui chơi tại Bạc Liêu
Lắp đặt hệ thống kiểm soát vé liên hoàn cho khu vui chơi tại Bạc Liêu [...]
Lắp đặt hệ thống XRay - cổng dò kim loại cho SG Bắc Ninh
Lắp đặt hệ thống XRay - cổng dò kim loại cho LG Bắc Ninh [...]
Lắp đặt kiểm soát vé tự động cho Đôi Dép Tea Resort Prenn
Lắp đặt kiểm soát vé tự động cho Đôi Dép Tea Resort Prenn [...]
Lắp đặt kiểm soát vé ra vào cho khu bể bơi tại Thanh Hóa
Lắp đặt kiểm soát vé ra vào cho khu bể bơi tại Thanh Hóa [...]
Lắp đặt barrier kiểm soát xe tại khu đô thị Vinapol Kim Chung
Lắp đặt barrier kiểm soát xe tại khu đô thị Vinapol Kim Chung [...]
Lắp đặt kiểm soát vé ra vào tại Tea Resort Đôi Dép - Bảo Lộc Lâm Đồng
Lắp đặt kiểm soát vé ra vào tại Tea Resort Đôi Dép - Bảo Lộc Lâm Đồng [...]
Lắp đặt hệ thống kiểm soát vé cho khu du lịch tea bobla waterfall
Lắp đặt hệ thống kiểm soát vé cho khu du lịch tea bobla waterfall [...]
Lắp đặt hệ thống kiểm soát người và phương tiện tại Long An
Lắp đặt hệ thống kiểm soát người và phương tiện tại công trường [...]
Lắp đặt hệ thống chấm công khuôn mặt tại Xi Măng Quảng Ninh
Lắp đặt hệ thống chấm công khuôn mặt tại Xi Măng Quảng Ninh [...]
Lắp đặt Swing barrier kiểm soát ra vào tại Kangyin Electronic Technology
Lắp đặt Swing barrier kiểm soát ra vào tại Kangyin Electronic Technology Hà Nam [...]