0936.266.060

Antenna RFID là gì?

Ăng ten RFID là thành phần cần thiết trong hệ thống RFID vì chúng chuyển đổi tín hiệu của đầu đọc RFID thành sóng RF mà thẻ RFID có thể thu được. Nếu không có ăng-ten RFID, cho dù tích hợp hay độc lập, đầu đọc RFID không thể gửi và nhận tín hiệu đến thẻ RFID một cách chính xác.
Không giống như đầu đọc RFID, ăng ten RFID là thiết bị câm nhận điện trực tiếp từ đầu đọc. Khi năng lượng của đầu đọc được truyền tới ăng-ten, ăng-ten sẽ tạo ra trường RF và sau đó, tín hiệu RF được truyền đến các thẻ ở vùng lân cận. Hiệu năng của ăng-ten trong việc tạo ra sóng theo một hướng cụ thể được gọi là độ lợi của ăng-ten. Nói một cách đơn giản, độ lợi càng cao thì ăng-ten sẽ có trường RF càng mạnh và xa hơn.
Ăng-ten RFID phát ra sóng RFID dọc theo một mặt phẳng ngang hoặc mặt phẳng dọc, được gọi là cực của ăng-ten. Nếu trường RF là một mặt phẳng nằm ngang, nó được mô tả là tuyến tính theo chiều ngang và nguyên tắc tương tự áp dụng cho một ăng ten RFID tạo ra một mặt phẳng thẳng đứng.
Cực tính của ăng-ten có thể tác động đáng kể đến phạm vi đọc của hệ thống. Chìa khóa để tối đa hóa phạm vi đọc là đảm bảo cực của ăng-ten phù hợp với cực của thẻ RFID. Nếu chúng không khớp với nhau, ví dụ, một ăng-ten phân cực tuyến tính dọc và một thẻ có ăng-ten phân cực tuyến tính ngang, phạm vi đọc sẽ bị giảm nghiêm trọng.
Một ăng-ten phân cực tròn truyền các sóng liên tục xoay giữa các mặt phẳng ngang và dọc để mang lại tính linh hoạt nâng cao cho ứng dụng bằng cách cho phép đọc các thẻ RFID theo nhiều hướng. Tuy nhiên, vì năng lượng được phân chia giữa hai mặt phẳng, phạm vi đọc của ăng ten phân cực tròn ngắn hơn so với ăng ten tuyến tính có độ lợi tương tự.