0936.266.060​​​​​​​

Cách kết nối máy chấm công X628, 600ID, RJ550 với máy tính

Hướng dẫn lấy dữ liệu qua USB Ronald jack X628 ID

XÓA DỮ LIỆU BỊ ĐẦY TRÊN MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY, THẺ CẢM ỨNG

Thiết bị chấm công - Kim thu sét Ingesco