0936.266.060

Bollard tự động là một dạng cột tự động sử dụng trong đường bộ, ở các khu vực ngăn cách giữa các loại đường khác nhau, điều hướng giao thông, bảo vệ an toàn tránh cho các phương tiện khác đi vào khu vực kiểm soát. Thiết bị được lắp đặt ở dưới nền đường, khi hoạt động mô tơ sẽ đẩy cột kim loại lên cao so với nền đường để ngăn xe cơ giới qua lại