0936.266.060

Máy chấm công thẻ từ - thẻ cảm ứng là thiết bị chấm công sử dụng thẻ RFID để xác nhận thông tin thay thế cho các phương thức nhận diện khác như vân tay, khuôn mặt, thẻ giấy,... Là dạng máy chấm công lưu trữ thời gian ra vào của từng người sử dụng, qua đó sẽ tính tổng được thời gian làm việc trong ngày cũng như thời gian đi trễ về sớm của từng nhân viên nếu như công ty có yêu cầu quản lý.

Hay tại một số mô hình - ngành nghề sản xuất có tính chất gây hại hay bào mòn vân tay - tiếp xúc với các chất dơ bẩn như các xưởng cơ khí, thợ mộc,.. sẽ làm cho vân tay khó nhận diện mỗi khi vào ra, thì việc sử dụng máy chấm công thẻ từ sẽ đảm bảo tiến độ thời gian cũng như đem lại hiệu quả cao nhất trong cách quản lý - chấm công - tính lương cho nhân sự.