0936.266.060

Kiểm soát thẻ từ là hệ thống kiểm soát cửa ra vào sử dụng thẻ từ để xác nhận thông tin mở cửa, cũng giống như kiểm soát vân tay vậy. Kiểm soát ra vào thẻ từ sử dụng cùng thiết bị: Khóa cửa, bộ chuyển đổi nguồn, nút Exit, đầu đọc mở cửa bằng thẻ.

Ưu điểm vươt trội của kiểm soát ra vào thẻ từ là chi phí thấp, nghiệp vụ cao chuyên nghiệp hiện đại. Thẻ mở cửa có thể kết hợp thành thẻ nhân viên, vé xe hay hệ thống bãi đỗ xe