0936.266.060

Kiểm soát ra vào ZKTeco MK-V1[F] lắp ngoài trời

Liên hệ

Xuất xứ:
Bảo hành: chính hãng
Tình trạng: Còn hàng

Mã sản phẩm: MK-V1
Hệ điêu hành: Linux
Phần cứng: PU: CKSF030
RAM: 8KB; ROM: 64KB
Bàn phím vật lý: 12 phím
Phương pháp xác thực: Thẻ/Mật khẩu