0936.266.060

Đầu đọc thẻ từ Magnetic strip và OCR/MRZ OCR V316

Liên hệ

Xuất xứ:
Bảo hành: chính hãng
Tình trạng: Còn hàng

Làm thủ tục tại sân bay, đăng ký cửa khẩu và kiểm tra an ninh
AQQ, eBorders và tạo APIS
Cửa hãng miễn thuế
Đăng ký khách sạn và thuê xe