0936.266.060

Đầu đọc tầm xa UHF chính hãng đạt tiêu chuẩn đọc xa từ 12 - 15m kết hợp barrier kiểm soát bãi đỗ xe, quản lý kho hàng bến bãi, quản lý giặt là, quản lý người mà không cần tiếp xúc nhận dạng nhanh chon