0936.266.060

Kiểm soát an ninh ra vào khu vực Cảng

Kiểm soát an ninh ra vào khu vực Cảng

Hệ thống kiểm soát an ninh ra vào cổng cảng, sân bay, nhà máy, khu chế xuất, khu công nghiệp là giải pháp kiểm soát an ninh ra vào chặt chẽ bằng việc sử dụng giám sát người dùng và các phương tiện ra vào.

Chốt kiểm soát ra vào cổng cho làn xe máy và người đi bộ.

- Lối ra vào cho làn xe máy

- Lối vào ra cho người đi bộ

- Bốt bảo vệ và đăng ký cổng ra vào cho bãi xe máy & ô tô

- Lối vào ra làn ô tô

A. Cách thức hoạt động và vận hành của hệ thống.

1. Cách thức hoạt động:

- Khách vãng lai:

Khách vãng lai là người dùng sử dụng không dài hạn, đến liên hệ làm việc sẽ được cấp 1 thẻ sử dụng ra vào 1 lần duy nhất mỗi khi ra hay vào cổng. Thẻ này mỗi khi ra vào cổng bãi đỗ xe sẽ phải trả phí và luôn phải đăng ký lại trước khi vào cảng trước khi qua cổng.

- Khách hàng dùng thẻ tháng:

Đối với khách hàng thường xuyên đến làm việc tại cảng hay sân bay, nhà máy, khu công nghiệp,... hoặc nhân viên các công ty hoạt động tại cảng khai thác cảng có nhu cầu vào nhiều ra nhiều lần trong ngày sẽ đăng ký với ban quản lý đề nghị cấp thẻ tháng. Khách hàng có thể đăng ký số ngày bao nhiêu tùy ý và thanh toán trước tiền tương ứng với số ngày trong tháng.

Thẻ này đã được thanh toán trước, khi ra vào sẽ không phải mất phí. Khi hết hạn đăng ký mà chưa gia hạn thêm thì thẻ sẽ tự chuyển từ thẻ tháng sang thẻ ngày.

- Khách hàng là chủ xe tài giao nhận hàng:

Khách hàng là chủ xe tải giao nhận hàng thường xuyên tại cảng, sân bay, ...Đối với các chủ xe tải sẽ được đăng ký loại thẻ dành cho xe tải chở hàng, tài xế khi sử dụng duy nhất cho xe có biển só đã đăng ký và chỉ có thể vào ra ở cổng ô tô.

Thẻ này không cần đăng ký khi vào cổng.

- Nhân viên nội bộ của Cảng:

Đối với nhan vien của cảng sẽ được cấp một thẻ dài hạn miễn phí hoàn toàn, ra vào tại tất cả các cổng không giới hạn.

2. Vận hành hệ thống:

- Nhân viên đăng ký kiểm soát bãi xe cho làn xe ra vào xe máy, ô tô, đi bộ

  • Đăng ký - cấp phát thẻ cho khách vãng lai
  • Thu hồi thẻ và trả giấy tờ thông tin.
  • Đăng ký thẻ tạm cho nhân viên khi xử lý quên thẻ tháng.

- Nhân viên kiểm soát làn ra vào ô tô, xe máy, đi bộ

  • Kiểm soát cổng vào ra, xử lý sự cố, đóng mở barrier bằng điều khiển để bàn hoặc cầm tay
  • So sánh ảnh đăng ký với ảnh vào
  • So sánh hình ảnh lúc vào và lúc ra
  • Xử lý mất thẻ
  • Kiểm soát thu tiền

- Nhân viên phòng điều hành, đăng ký thẻ.

  • Import danh sách đăng ký từ file excel
  • Đăng ký, cập nhập thông tin thủ công

- Nhân viên IT phụ trách hệ thống

B. Mô hình ra vào tổng quát

Q uy trình ra vào sẽ được chia làm 3:

- Dành cho người đi bộ

- Dành cho xe máy và ô tô

- Dành cho xe tải, xe máy lấy hàng

Tags:

Tin tức liên quan

Hỏi đáp

Danh sách câu hỏi