0936.266.060

Tài liệu hướng dẫn lập trình điểu khiển cho máy chấm công

Tài liệu hướng dẫn lập trình điểu khiển cho máy chấm công ZKTeco - Ronald Jack - Wise - Mita...

Development Manual for the TFT Series Offline Communication Development Kit là bộ tài liệu hướng dẫn cơ bản để có thể lập trình tích hợp và điều khiển các dòng máy chấm công thông dụng như hiện nay điển hình của các thương hiệu ZKTeco, Ronald Jack, Wise, Vigilance, Mita...và một số hướng dẫn xử lý cho các firmware ZKFinger9.0 và ZKFinger10.0. Xin mời quý vị download tại link sau: Download

Tags:

Tin tức liên quan

Hỏi đáp

Danh sách câu hỏi