0936.266.060

Lắp đặt cổng an ninh tại bao bì TAI YUAN Bình Dương

Lắp đặt cổng an ninh tại bao bì TAI YUAN Bình Dương

Với nhu cầu phát triển và kiểm soát an ninh chặt chẽ lối ra vào tại các khu công nghiệp hiện nay, ngày một tăng cao, không ngoại trừ công ty Bao Bì TAI YUAN Bình Dương. Số lượng công nhân viên ngày một tăng, việc kiểm soát an ninh không thể thiếu. Phía doanh nghiệp đã gửi yêu cầu tới SmartID để nhờ chúng tôi đưa ra những giải pháp tốt nhất đáp ứng một số nhu cầu đưa ra như:

- Kiểm soát ra vào, chấm công đối với công nhân viên

- Sử dụng thẻ từ để kiểm soát vừa làm thẻ nhân viên vừa là thẻ ra vào

- Đảm bảo trật tự an ninh, kiểm soát giám sát dễ dàng

Sau khi đưa ra những yeu cầu cụ thể, SmartID đã đưa ra giải pháp sử dụng cổng an ninh để kiểm soát các hoạt đông vào ra của nhân viên tại cổng ra vào, đảm bảo an ninh tuyệt đối ngay từ vòng đầu. Hệ thống bao gồm:

Sau đây là một số hình ảnh lắp đặt và hoàn thiện:

Tags:

Tin tức liên quan

Hỏi đáp

Danh sách câu hỏi