0936.266.060

Máy khuôn mặt nhận diện không tiếp xúc cảm ứng MAG FR300

Liên hệ

Xuất xứ:
Bảo hành: chính hãng
Tình trạng: Còn hàng

<p>ID người d&ugrave;ng / Dung lượng khu&ocirc;n mặt: 10000<br />
C&ocirc;ng suất ghi:&nbsp;1.000.000<br />
Chế độ truy cập Nhận dạng khu&ocirc;n mặt động, m&atilde; PIN,<br />
Nhận diện khu&ocirc;n mặt thời gian thực: &lt;0,2 gi&acirc;y</p>