0936.266.060

Máy dò chất nổ và ma tuý cầm tay HD300A (HD800) Safeway

Liên hệ

Xuất xứ:
Bảo hành: chính hãng
Tình trạng: Còn hàng

  • Tỷ lệ chính xác ≥ 99%
  • Thời gian phân tích ≤ 3 giây
  • Thời gian khởi động <5 phút
  • Thời gian khôi phục cảnh báo <15s