Thăm quan dự triển lãm của nhà máy ZKTeco tại Trung Quốc 2019
Năm 1985, ZKTeco (trước đây là ZKSoftware) đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển thuật toán sinh trắc [...]
Giới thiệu
Giới thiệu [...]
Giao hàng

Giao hàng

[...]