0936.266.060

Giá chữ Z cho khoá từ ZKTeco LMD-280Z

Liên hệ

Xuất xứ:
Bảo hành: chính hãng
Tình trạng: Còn hàng

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- Phụ kiện cho kho&aacute;&nbsp;LM-2802 v&agrave; LM-2805</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- Ph&ugrave; hợp cho: cửa c&aacute;nh trong</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- Chất liệu: nh&ocirc;m anod ho&aacute;</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">- Chịu lực: l&ecirc;n tới 280kg</span></span></span></span></p>