0936.266.060

Giá chữ L cho khoá từ ZKTeco LMD-280L

Liên hệ

Xuất xứ:
Bảo hành: chính hãng
Tình trạng: Còn hàng

<ul>
    <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Sử dụng c&ugrave;ng với c&aacute;c thiết bị chấm c&ocirc;ng v&acirc;n tay, quẹt thẻ,&hellip;</span></span></span></span></li>
    <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Khả năng chịu lực l&ecirc;n tới 280kg.</span></span></span></span></li>
    <li><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span style="font-size:10.5pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Ph&ugrave; hợp lắp đặt với nhiều loại cửa kh&aacute;c nhau.</span></span></span></span></li>
</ul>