0936.266.060

Kiosk nhận diện khuôn mặt đo thân nhiệt check mã QR code K1Face-QR(TI)

Liên hệ

Xuất xứ:
Bảo hành: chính hãng
Tình trạng: Còn hàng

Tải hồ sơ dữ liệu đo nhiệt độ, QR code và thông tin cơ bản để hỗ trợ phân tích so sánh dữ liệu

Quản lý 29000 khuôn mặt.

Kết nối Ethernet và tùy chọn Wifi, Bluetooth, 4G

Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu tại thiết bị và đẩy cloud

Tính năng đo nhiệt độ cơ thể, dung sai nhỏ hơn 0.3 độ