0936.266.060

Đầu đọc thẻ ProID RS485

Liên hệ

Xuất xứ:
Bảo hành: chính hãng
Tình trạng: Còn hàng

Đọc phạm vi: ≥5cm
Thời gian đọc: ≤300ms
Cổng đầu vào: Điều khiển LED bên ngoài ; Điều khiển bộ rung ngoài    
Vật chất: ABS + PC
Bảng điều khiển được hỗ trợ: InBio160 Pro, InBio260 Pro, InBio460 Pro   
Định dạng đầu ra: RS485